Sunday, November 12, 2017

تصاویر اولیه از وقوع زمین لرزه در تهران

زمین لرزه لحظاتی قبل تهران را لرزاند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment