Sunday, November 12, 2017

روایت شاهد عینی وقوع زلزله در سرپل ذهاب کرمانشاه

 نخستین تصاویر از مردم آسیب دیده. بیمارستان شهدا - سرپل ذهاب

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment