Sunday, November 12, 2017

آخرین اخبار از زلزله اخیر در نقاط مختلف داخلی و خارجی

لحظاتی قبل زمین لرزه هایی در نقاط مختلف داخلی و خارجی رخ داد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment