Tuesday, February 13, 2018

تصاویری از حمله رانندگان آژانس در کرمان به دفتر اسنپ!

تعداد زیادی از رانندگان آژانس در کرمان به دفتر تازه تأسیس این شرکت هجوم برده و برای جلوگیری از فعالیت؛ آنهارا مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment