Thursday, February 8, 2018

ماجرای تحریم ورزشکاران ایرانی توسط سامسونگ

روز‌ گذشته خبری مبنی بر تحریم ورزشکاران ایرانی توسط سامسونگ در المپیک‌ زمستانی سئول منتشر شد که از عدم اهدای موبایل های این شرکت به ورزشکاران کشورمان حکایت می‌کرد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment