Tuesday, February 13, 2018

اشتباه مرگبار راننده مینی بوس برای جلوگیری از تصادف

راننده مینی بوسی در تلاش برای جلوگیری از تصادف، با انحراف به راست یک زن و کودک را در پایتخت قرقیزستان زیر گرفت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment