Saturday, February 10, 2018

صاعقه‌ای که جشنی را زیر و رو کرد

برخورد صاعقه در جشنی باعث آسیب زدگی شدید به مردم شد 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment