Monday, February 12, 2018

واکنش دکتر علی عسکری درمورد انتقاد حاتمی کیا از برنامه هفت

دلجویی رئیس رسانه ملی از ابراهیم حاتمی کیا. 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment