Tuesday, October 4, 2016

فیبروم رحمی چیست؟

فیبروم یا فیبروئیدهای رحمی به توده های غیر سرطانی و خوش خیم که در ناحیه رحم رشد می کنند، اطلاق می شود. بسیاری از زنان دارای فیبروم های رحمی می باشند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment