Tuesday, October 4, 2016

شرکت تنها ۵.۴درصد کل خانوارهای ایرانی در سرشماری نفوس و مسکن

علی پارسا رییس مرکز آمار در نشست خبری صبح امروز در خصوص روند ۱۰ روزه سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن گفت: برای بهبود روند سرشماری باید بستر سازی سخت افزاری و نرم افزازی مناسب ایجاد و فرهنگ سازی و آگاهی لازم در این جهت صورت گیرد. وی در خصوص هدف کلی سرشماری اینترنتی در کشور گفت:هدف کلی سرشماری اینترنتی حدود ۳۵درصد، با ظرفیت ۴۲درصدی اینترنت در استان ها بوده است که تا ساعت ده روز دهم مهرماه این سرشماری تنها ۵.۴درصد از این امر محقق شده است. رئیس مرکز امار تصریح کرد:از مردم خواهش میکنیم سرشماری را به روزهای پایانی موکول نکنند و ده روز آینده را به عنوان تمدید زمان بدانند زیرا بعد از اتمام زمان اینترنتی کار همزمان امارگیری حضوری و اینترنتی همزمان با هم ممکن نخواهد بود, پس شهروندان در این امر کمال همکاری را انجام دهند. پارسا در خصوص امار و ارقام گفت:از کل ۲۵ میلیون و ۳۷۵ هزار خانوار کشور ۸میلیون و ۸۸۱ خانوار برای ثبت نام اینترنتی هدف گذاری شده اندکه ضریب هر استان با توجه به دسترسی به اینترنت مشخص شده و کاملا منصفانه است. وی در توضیح سهم تهران از ثبت نام اینترنتی گفت: ۱۹.۶درصد از ضریب اینترنتی ثبت نام نفوس و مسکن مربوط استان تهران است زیرا سهم اینترنت ان ۱۷درصد و بیشتر از سایر استان ها است. رئیس مرکز آمار یادآور شد:در مقایسه با هدف آن ها در ده روز اول مرکز امار برای سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تنها ۳۳ درصد از آن محقق شده که این رقم اندکی نسبت به پیش بینی ها است. پارسا در توضیح اسامی شهرهای برتر در ثبت نام سرشماری اینترنتی اظهار کرد:استان های سمنان و بوشهر در صدر ثبت نام کنندگان در سایت نفوس و مسکن به شمار می آیند که بیش از ۱۰۰ درصد هدف آن ها در ده روزنخست محقق شده است. وی در این باره ادامه داد: استان های خراسان جنوبی, یزد, کردستان و آذربایجان غربی استان های خوب در سرشماری بوده اند که سهم ان ها در حد انتظار بوده است. منبع میزان

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment