Saturday, September 30, 2017

3 مدل برای بستن دستار

دستار یا همان عمامه گونه‌ای سربند با سبک‌های گوناگون میان مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیاست که زنان نیز برای پوشش سر خود می توانند استفاده کنند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment