Saturday, September 30, 2017

تزیین کیک - مدل بیست و ششم

در این ویدئوی آموزشی با گل های خامه ای که با استفاده از سری های مختلف ماسوره ساخته می شوند به راحتی یک کیک فوق العاده زیبا تزیین می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment