Thursday, September 28, 2017

اعتراف BBC به محبوبیت ایران در بین مردم منطقه و نفرت از سعودی‌ها!

گزارشی که بی بی سی فارسی در این مورد پخش کرد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment