Saturday, September 30, 2017

سفر به هر نقطه از زمین در کم تر از یک ساعت!

ایده جدید ایلان ماسک برای سفر به هر نقطه زمین زیر یک ساعت، با موشک جدید این شرکت؛ BFR که قرار است از این وسیله برای سفر به مریخ هم استفاده شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment