Saturday, September 30, 2017

از بیماری خطرناک اتساع ورید شکمی چه می دانید؟

بیماری تریپل ای (aaa) ورم شاهرگ شکم است که هیچ علائمی ندارد و در مردان 6 برابر بیش تر از زنان اتفاق می افتد. این بیماری می تواند کشنده باشد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment