Wednesday, September 27, 2017

پایین آوردن پرچم عزای حسینی توسط رژیم آل خلیفه در بحرین

 تخریب نمادهای عاشورایی در بحرین به دست مزدوران رژیم آل خلیفه/ نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه پرچم‌های حسینی را در منطقه المصلی پایین آوردند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment