Tuesday, September 26, 2017

هواداران پرسپولیس سرگردان پشت درهای ورزشگاه بن زاید!

در حالیکه گفته شده بود 1600 نفر از هواداران تیم پرسپولیس برای دیدار با الهلال در ورزشگاه بن زاید ابوظبی میتوانند حضور یابند اما تا این لحظه جمعیت زیادی از این رقم گفته شده پشت درها ورزشگاه سرگردان هستند و اجازه حضور در ورزشگاه به آنان داده نمیشود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment