Thursday, September 28, 2017

مستند حقایقی درباره کالری؛قسمت آخر

در این قسمت از مستند شگفت انگیز حقایقی درباره کالری ببینید چطور می توان کالری یک غذا را کم کرد بدون آن که از مواد تشکیل دهنده آن چیزی را حذف کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment