Tuesday, November 28, 2017

گوشه ای از مشکلات مردم زلزله زده کرمانشاه

مشکلات مردم کرمانشاه - از پرداخت بیمه تا عدم توزیع مناسب چادر

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment