Thursday, November 30, 2017

صحبتهای استیلی در میان زلزله زدگان کرمانشاه

در خواست استیلی از مردم برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment