Wednesday, November 29, 2017

شروع توسعه بندر چابهار؛دیر اما امیدوار کننده

مهمترین رویداد عرصه دریایی و بندری کشور در سال 1396 قرار است در استان سیستان و بلوچستان عملیاتی شود.توسعه بندر چابهاری که به دلیل محروم بودنش، بسیاری از فرصت ها و موفقیت اقتصادی در سال های گذشته از بین رفت اما به هر حال،این اتفاق نوید تحولی مثبت در اقتصاد کشور با پهلوگیری در اسکله‌ ای امن را می دهد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment