Monday, November 27, 2017

لحظه آتش زدن درب باشگاه پرسپولیس توسط ری استارتیها!

در حالی که شب گذشته عده ای ناشناس به باشگاه پرسپولیس حمله کرده و درب ورودی آن را به آتش کشیدند، اکنون با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی مشخص شد که این حمله کار گروهی خرابکار ضدانقلاب منتسب با نام "ری استارت" بوده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment