Monday, November 27, 2017

نخستین جراحی روی جنین های دوقلو در ایران

امروز نخستین جراحی پیوند نابجای عروق دو جنین در جفت را آقای دکتر علیرضا شمشیرساز استاد دانشگاه بیلر Baylor تکزاس با همراهی متخصصان داخلی انجام داد. با پیوند نابجای عروق دو جنین درجفت ارتباط غیر طبیعی عروقی بین دو جنین، قطع شده و آنها رشد مناسب در رحم داشته و پیش آگهی سلامت جنین ها قابل قبول خواهد بود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment