Saturday, November 25, 2017

روایتی زیبا از به ثمر نشستن خون شهدای مدافع حرم

گزارشی زیبا از بخش خبری بیست و سی در ارتباط با زمین گیر شدن دشمنان و به ثمر نشستن خون شهدای مدافع حرم

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment