Monday, November 27, 2017

تصاویری از زندان مخوف تروريست‌هاي داعش در بوکمال سوريه

آثار و بقایای جنایات ضد بشری تروریست های وهابی - صهیونیستی داعش در شهر تازه آزاد شده بوکمال به تدریج نمایان می شود...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment