Tuesday, November 28, 2017

اظهارات جنجالی نماینده مجلس درباره رئیس بانک مرکزی!

 احد آزادی خواه نماینده مجلس: سیف درباره کاسپین به ملت دروغ میگوید! / به داد مالباختگان برسید؛ با گذشت چند ماه از اعتراض، تحصن و ... صدای آنها به جایی نرسیده است!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment