Sunday, March 25, 2018

آتش سوزی مهیب در یک مرکز تجاری در روسیه

این آتش سوزی موجب فروریختن سقف ۲ سالن سینما  در اين مرکز شد که بر اثر آن ۴ نفر کشته  و ۲۶ نفر ديگر مجروح شدند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment