Saturday, March 24, 2018

آتش سوزی شدید ده ها کانکس و چادر در سرپل ذهاب

بيش از دهها كانكس و چادر در پاوه نار سرپل ذهاب دچار حريق شده اند و با وجود وزش باد شديد، مهار آن به سختى امكان پذير است

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment