Tuesday, March 27, 2018

خروج آمریکا از برجام احتمالا در اردیبهشت ماه

با بهانه های پی در پی موشکی و منطقه ای آمریکا از ایران و روی کار آمدن جان بولتون خروج این دولت از توافق برجام قوت گرفته است

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment