Sunday, March 25, 2018

دیدار عیدانه رئیس جمهور با جمعی از دولتمردان

دیدار عیدانه روحانی با جمعی از وزرا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment