Saturday, March 24, 2018

آخرین اخبار از شرایط بحرانی باد و طوفان در ارومیه

گفتگو با مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی درباره وزش تندباد شدید در ارومیه

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment