Sunday, March 25, 2018

افشای صحبت های خلبان پرواز تهران - ارومیه که موفق به فرود نشد

صدای ضبط شده خلبان پرواز شب گذشته تهران ارومیه، که موفق به فرود در فرودگاه ارومیه نشد، و افشاگری وی درباره نحوه اطلاع رسانی آب و هوای مقصد به خلبانان.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment