Wednesday, March 28, 2018

واکنش علی اوجی به اتهامات خواننده زیرزمینی به دورهمی!

چندی قبل یک خواننده زیرزمینی خارج نشین حرفهایی مبنی بر پول گرفتن خواننده های دعوت شده در برنامه دورهمی زده که باعث واکنش یکی از عوامل این برنامه شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment