Tuesday, March 27, 2018

ساخت لامپ هایی برای جذب آلودگی هوا توسط پژوهشگران ایرانی

سالهاست که آلودگی هوا معضل لاینحلی در شهر های صنعتی ایران شده،اما شاید با نوآوری های جدید و اعتماد به دانشمندان داخلی،بتوان با آن مبارزه کرد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment