Tuesday, January 31, 2017

خیابان های لندن در آشوب؛1.5 میلیون انگلیسی خواهان عدم سفر ترامپ به کشورشان!

هزاران تن در شهرهای مختلف بریتانیا گردهم آمدند و خواستار لغو سفر دونالد ترامپ به این کشور شدند. این در حالی است که دولت بریتانیا اعلام کرده که دعوتنامه فرستاده شده و رئیس جمهوری آمریکا هم آن را پذیرفته است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment