Monday, January 30, 2017

تیراندازی مرگبار در مسجدی در شهر کبک کانادا

تیراندازی در مسجدی در شهر کبک کانادا به هنگام ادای نماز در عصر روز یکشنبه (۲۹ ژانویه، ۱۰ بهمن ماه) ۶ کشته و ۸ مجروح برجای گذاشت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment