Tuesday, January 31, 2017

شبیه سازی طنز از پینگ پینگ بازی کردن فوتبالیست های مشهور!

فیلمی طنر در مورد چگونگی پینگ پینگ بازی کردن ستارگان مشهور نستطیل سبز از روی صفات و قابلیت های آن ها

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment