Sunday, January 29, 2017

سقوط شهروند نابینا از روی پل عابر در ورامین!

پل عابری در ورامین که نیمه کاره رها شده بود حادثه آفرید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment