Sunday, January 29, 2017

ضایعات پوستی و راه های مختلف درمان آن ها

هر نوع ضایعات پوستی مانند جوش و... اسکارهایی را برجای می گذارد که هر کدام روش های مختلفی برای درمان دارد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment