Tuesday, January 31, 2017

انتقاد مجدد ظریف از بدعهدی های دنباله دار آمریکا در قبال برجام

وزیر امور خارجه درباره تبدیل شدن موضوع برنامه موشکی مشروع کشورمان به بهانه ای برای بازیهای سیاسی امریکا هشدار داد و گفت:متاسفانه شاهد بدعهدی طرف‌های برجام هستیم.  

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment