Tuesday, January 31, 2017

نکاتی در مورد علت کهیر و درمان آن

عارضه پوستی کهیر، به صورت دانه‌های کوچک صورتی‌رنگ یا به شکل برجستگی‌های وسیعتر و گاهی به صورت تاول تظاهر کرده و با خارش شدید همراه است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment