Monday, January 29, 2018

رخدادی کم نظیر؛تصویربرداری از چهار پلنگ در پارک ملی تندوره

در رخدادی کم‌نظیر دی ماه امسال از چهار پلنگ (یک پلنگ ماده و سه توله‌اش) پس از شکار و تغذیه از لاشه یک کل وحشی در پارک ملی تندوره (خراسان رضوی) تصویربرداری شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment