Tuesday, January 30, 2018

بیانات رهبر انقلاب درباره اتفاقات یک ماه اخیر افغانستان

رهبر معظم انقلاب: همان دست‌هایی داعش را بوجود آوردند، امروز پس از شکست به‌دنبال انتقال آن به افغانستان هستند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment