Friday, January 26, 2018

انتقاد تلخ مازیار میری از مسئولین و رئیس جمهور نسبت به مردم

برنامه دورهمی (96/11/06)

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment