Tuesday, January 30, 2018

تدبیر جدید دولت، قطع آب و برق برروی زلزله زدگان کوهبنان!

 تدبیر جدید دولت، قطع آب و برق برروی زلزله زدگان کوهبنان برای ترک محل اسکان / زلزله زده هایی که آرزو میکنند کاش در زلزله مُرده بودند!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment