Saturday, January 27, 2018

پاسخ‌های مبهم زنگنه به سوالی درباره مدیران پروازی پتروشیمی!

پاسخ‌های مبهم زنگنه به سوال خبرنگار درباره مدیران پروازی پتروشیمی که در آمریکا زندگی می‌کنند..!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment