Sunday, January 28, 2018

این بار مدارس به جای آلودگی هوا با برف تعطیل شدند!!

مدارس و دانشگاه‌های تهران فردا تعطیل است، تعطیلی ادارات هنوز قطعی نیست...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment