Thursday, January 25, 2018

آموزش روش های جلوگیری از خودکشی در استرالیا

آموزش روشهای جلوگیری از خودکشی در سیدنی؛گفته می شود که از هر ۲۰ نفر یک نفر در استرالیا خودکشی می کند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment