Friday, January 26, 2018

آتش سوزی مهیب در بیمارستانی در کره جنوبی

در این حادثه جان باختن 41 نفر و زخمی شدن 70 نفر تأیید شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment