Wednesday, January 31, 2018

بازدید سرزده رئیس بازرسی کل کشور از وضعیت فرودگاه ها

رئیس بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز نسبت به بررسی وضعیت خدمات رسانی فرودگاه ها اقدام کرد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment